Những ca khúc được phổ từ những bài thơ yêu thích của thời sinh viên.

By VŨ ĐỨC QUÂN-CHỦ BÚT TRANG BLOGS C1306-07

More...